Ăn Uống Hằng Ngày

Những thực phẩm giúp bạn ăn uống hằng ngày, giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình một cách chủ động

Thực phẩm Âm [-] và Dương [+] để quân bình cơ thể

Trần Mạnh Tùng No Comments

Phân loại thực phẩm âm (-) dương (+)

  • Sau đây sẽ phân tích một số thức ăn thường hàng ngày, theo khoa dinh dưỡng trong thuật trường sinh của Giáo sư Ohsawa:

 

Dương:  +   Dương Vừa:  ++   Dương Cao:  +++ 
Âm:  –  Âm Vừa:  – –   Âm Cao:  – – –

 

Phân loại thực phẩm âm dương