Sao phải ngại khi bán bảo hiểm nhân thọ

SAO PHẢI NGẠI?

Ngại là gì? và sao phải ngại khi đi chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ cho người khác khi mình đi cung cấp giải pháp cho họ. 

Giải pháp giúp cho khách hàng của mình bảo đảm về tài chính và an toàn cho gia đình bạn khi có rủi ro xảy đến với bạn. Hãy nghe nhé.

Sao phải ngại

Sao phải ngại

Read More

Gói bảo hiểm y tế tuyệt vời của bảo hiểm nhân thọ

Tìm bảo hiểm y tế cho gia đình

Mong muốn tìm một cái thẻ bảo hiểm y tế nào đó cho bản thân và gia đình để được chăm sóc khi có đi bệnh viện đã đưa tôi đến với bảo hiểm nhân thọ. Thông qua mạng và một số người bạn làm trong bảo hiểm nhân thọ giới thiệu có hình thức khi bạn tham gia 1 gói bảo hiểm nhân thọ sẽ được kết hợp cấp các thẻ bảo hiểm y tế cho bạn và gia đình để được chăm sóc tại các bệnh viện quốc tế.

Thẻ bảo hiểm nhân thọ bảo lãnh viện phí Read More

Liên hệ để tìm hiểu về Bảo Hiểm Nhân Thọ

Liên hệ để biết về Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?  đã là câu hỏi mà rất nhiều người khi họ nghe về BHNT. Để hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ và tìm cho mình một sản phẩm thiết thực để bảo vệ tài chính cho gia đình mình thì các bạn có thể:

Liên hệ để biết về Bảo Hiểm Nhân Thọ Read More

Bảo hiểm nhân thọ bạn nên hiểu thế nào cho đúng

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

  • Bảo = Bảo vệ.
  • Hiểm = Nguy hiểm, hiểm họa.
  • Nhân = Người, con người.
  • Thọ = Tuổi thọ.

Vậy Bảo hiểm nhân thọ có thể hiểu là:  Bảo vệ con người trước những nguy hiểm trong cuộc sống để sống thọ, nếu không may xảy ra những rủi ro thì vẫn được bảo đảm nguồn tài chính cho gia đình bạn, những người trong gia đình bạn.

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính cho gia đình Read More