Danh Mục Sản Phẩm: Sưu Tầm

Những kiến thức tác giả sưu tầm được để giúp bạn đọc và hiểu hơn cho cuộc sống của mình

Bạn học được gì từ bài Hùng Biện này

Bài hùng biện của bạn trẻ Bạn học được gì từ bài hùng biện hùng hồn của một bạn trẻ là quản lý Lê Công Trung đang công tác tại công ty bán hàng đa cấp Lô Hội. Đa cấp đã cho bạn ấy nhiều cái, chúng ta chưa nói đến nội dung của video […]

Thanh niên đa cấp Hoành về quê ăn tết

Thanh niên đa cấp về quê ăn tết Thanh niên đa cấp Hoành trong câu chuyện mà bố Đoành gởi con Hoành đi làm đa cấp đã cho ta thấy được những khó khăn của việc làm đa cấp. Làm sao để Hoành có thể về quê ăn tết? Bố mẹ có chào đón Hoành không? […]

Thư bố Đoành gởi con Hoành đi làm Đa Cấp

Bố Đoành nhận thư Hoành con! Sáng này thằng Tráng đồng nghiệp của con có ghé qua nhà ta. Bố đã đọc thư con gửi và có ngồi nói chuyện với nó một lúc. Con ạ, thằng Tráng đi mấy tháng về mà thay đổi hẳn: vec đen cứng ngắc mua 120 nghìn chợ Thượng […]