Một số sàn giao dịch Bitcoin tại Việt Nam

Một số sàn giao dịch Bitcoin tại Việt Nam

Trần Mạnh Tùng No Comment
Giao dịch Bitcoin

3 Sàn tôi hay giao dịch

Hiện tại nhu cầu mong muốn trao đổi, mua bán Bitcoin ngày càng tăng, do đó ở việt nam đã có một số sàn giao dịch mở ra để giúp cho chúng ta có thể giao dịch với nhau.

Sàn giao dịch bitcoin, remitano

Điểm qua 3 sàn tôi hay giao dịch

Sàn giao dịch cộng đồng:

Bạn mua bán và đặt lệnh thông qua những người bán và người mua trên sàn. 

Sàn giao dịch thông qua người chủ website:

 

Rất vui nếu bạn để lại Bình Luận của BẠN tại ĐÂY