Register new account at [Ur Web Click]

Register new account at [Ur Web Click]

Trần Mạnh Tùng No Comment
Các đồng Coin

What Ur Web Click – urwebclick.com

  • URWEBCLICK được ra đời năm 2002.
  • Trụ sở của nó tại: Gateway, Sydney tầng 36, Số 1 Macquarie Place, Sydney, AUSTRALIA
  • E-mail: australia@urwebclick.com

Website của nó là: https://urwebclick.com chuyên trong mảng quảng cáo online.

register online with urwebclick

Email sponsor: trantung0207@gmail.com

Link Register Online with Urwebclick.com

Có 2 cách để đăng ký tham gia với Ur Web Click:

Ur Web Click - urwebclick make money online

Cơ chế hoa hồng dành cho người phát triển

Có 2 loại hoa hồng dành cho người phát triển hệ thống và nhân rộng mô hình:

  • Hoa hồng trực tiếp: 10% khi bạn bảo trợ 1 f1 mới.
  • Hoa hồng nhánh yếu: 5% doanh số nhánh yếu của bạn.

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản mới

In Put:

  • Chuẩn bị 1 email.
  • 1 địa chỉ ví: Bitcoin.
  • Số tiền cần có trên ví Bitcoin để đưa vào trong UrWebClick.Com 

Rất vui nếu bạn để lại Bình Luận của BẠN tại ĐÂY