Tag Sản Phẩm: Cryptocurrency

Những đồng tiền thuật toán, đồng tiền điện tử đang phát triển trên thị trường. Tương lai của việc thanh toán và phát triển thế giới.

The Alpha plan gives you 100 free VIC to you

What is vialcoin

The Alpha plan of Vialcoin The Vialcoin have website: https://vialcoin.com/  See Vialcoin distribution here: https://vialcoin.com/blog/our-cryptocurrency-visibility-increased/ Difference: The First Cryptocurrency to charge a 0.01*% in transaction fees, in favor of the nominal 0.001 fixed. Fees are tax, and should always be %. All fees will go back to the miners,and all miners are limited to the same, affordable, mining […]

Nhanh tay sở hữu ngay 100 VIC free của 5,000 ID được tặng

Vialcoin giải pháp phí giao dịch Một đồng tiền thuật toán có cách giải quyết về phí của giao dịch khác với Bitcoin để giúp cho các thợ mỏ có được những khoảng phí duy trì tốt công việc của họ. Mức phí cho một giao dịch được VIC định nghĩa là 0,01% cho mọi […]

Download wallet of Blue Bull Coin to Convert Ethtrade

Download wallet Blue Bull Coin Cryptobullcoin [Blue Bull Coin] is a new generation of cryptocurrency with its main advantages – passive monthly income of up to 12% from cryptomining of blc coins, fast p2p money transfers between users around the world with minimum fees, and also convenient wallet to safely store your funds.

Proof of Stake [POS] là gì? Nó hoạt động thế nào

POS – Proof Of Stake POS hay Proof of stake được dịch sang tiếng anh là: Bằng chứng về cổ phần là một phương pháp được sử dụng trong các hệ thống để tạo ra các đồng tiền cryptocurrency. Trong mật mã PoS các khối thường được cho là giả mạo (theo ý nghĩa của […]

Tại sao Edinarcoin bạn nên tham gia?

Lý do với Edinarcoin? Edinarcoin đã được đưa lên trang Coin Market Cap thông tin đầy đủ của một đồng coin. Là đồng tiền được mining bằng thuật toán được công bố. Vị trí hiện tại 2/4/2017 là 80 về vốn hóa thị trường và giá là 0,21 USD. Có vốn hóa thị trường là 2,9 […]