Tác giả bài viết: Trần Mạnh Tùng

Bón phân Dai cho cây Chè

Đặc điểm cây Chè Chè là cây công nghiệp dài ngày, sản phẩm là búp chè chỉ chiếm 8-13% sinh khối của cây, lại phải thu hái nhiều lần trong 1 năm, mặt khác năng suất chè của ta chưa cao, cho nên so với những cây công nghiệp dài ngày khác nhau như: cà […]

Giải pháp tạo thu nhập cho các Nông Trường

Tăng thu nhập cho các Nông Trường Hiện nay ở Việt Nam đang có rất nhiều loại cây trồng được trồng trọt với số lượng lớn như: Chè, Cà phê, Cam, Quýt, Mía,… trên các khu đất rộng lớn hay những quả đồi màu mỡ. Để dễ quản lý họ đã quy hoạch các loại […]