Danh Mục Sản Phẩm: Clip Hay

Những Video hay của cuộc sống, clip thành công giúp cho bạn tìm được những phương hướng hay ý nghĩa nhiều hơn.

Thành công và Thất Bại

Những video nói về thành công Dưới đây là những video về thành công, làm thế nào để thành công và khích lệ tinh thần giúp cho bạn hướng đến thành công trong cuộc sống. Một video có thể giúp bạn nhìn nhận lại vấn đề, có thể giúp bạn phấn chấn tinh thần hơn […]

Bài học từ Khỉ và Chó cho NPP Mới

Sự sợ hãi sẽ tan biến khi bạn quyết tâm Chú khỉ được nhiệm vụ là dắt chú chó qua suối, nhưng lúc đầu nó cũng không dám đi, nhưng vì nhận trách nhiệm và muốn thể hiện mình nên chú khỉ đã quyết tâm đi trước để dắt chú chó đi theo.