Bạn có biết 10x dễ hơn 2x

Đạt 10x và đạt 2x

Bạn có biết để đạt được 10x trong năm 2017 dễ hơn là đạt được 2x trong năm 2017, vì khi bạn đặt mục tiêu là 10x thì bạn sẽ nhìn từ hiện tại trở về tương lai thay vì bạn đặt mục tiêu 2x bạn quay trở lại quá khứ, xem mình bị những gì chưa tốt và cần khắc phục nó.

10x của anh dean nguyễn

2 việc để thực hiện được 10x

  • Câu hỏi then chốt: Nếu bạn có phải tập trung vào 1 việc và làm duy nhất 1 việc để rồi việc này đem lại niềm vui và hào hứng lớn lao cho suốt phần cuộc đời còn lại của bạn, thì đó là việc gì?
  • Quy tắc đáng giá 100,000 USD là: trong vòng 3 tháng tới bạn hãy bỏ đi 3 việc, người, cái gì làm bạn mất năng lượng và thêm vào 3 việc làm bạn có năng lượng.

Video chia sẻ về 10x của anh dean nguyễn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *