Tag Sản Phẩm: Pháp luân công

Phương pháp tập luyện sức khỏe giúp cho bạn chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Những sự tuyệt vời của pháp luân công.

Sách chuyển pháp luân

Sách chuyển pháp luân Hình hoa sen ở bìa sau quyển sách Chuyển Pháp Luân chỉ vừa hé nở khi cuốn sách mới xuất bản lần đầu tại Trung Quốc năm 1994. Trải qua thời gian, hoa sen ấy ngày càng nở lớn hơn nữa. Ngay lúc này đây, hoa sen ấy gần như đã […]

5 bài tập pháp luân công để bảo vệ sức khỏe chủ động

Giới thiệu về Pháp Luân Công Người sáng lập: Ông Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công là một hệ thống “tu dưỡng cơ thể và tinh thần” dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn Sau một thời gian đưa bài viết này đến với mọi người, đã được mọi người đón nhận rất tốt. […]