Tag Sản Phẩm: Thực dương Ohsawa

Cách ăn uống, những thực phẩm nào là tốt cho cơ thể của bạn. Bạn hãy sử dụng thực phẩm dương nhé.

7 bài tập khí công chân truyền của bồ đề đạt ma giúp bảo vệ sức khỏe

7 bài tập khí công chân truyền của bồ đề đạt ma giúp bảo vệ sức khỏe

Đây là video 7 bài tập khí công chân truyền của bồ đề đạt ma giúp bảo vệ sức khỏe Bài khí công thiền định của tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền lại bởi võ sư Lộc Lê Thiện Ký ở Mỹ. Tập khí công nhằm cải thiện sức khỏe, lưu thông kinh mạch và […]