Bạn thắt dây an toàn vì mục đích gì?

Câu chuyện ý nghĩa

Có người khách tới chùa chơi và hỏi lão hòa thượng: Hòa thượng, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi hơi “bất kính” một chút có được không ạ?

Người khách hỏi lão hòa thượng

Người khách hỏi lão hòa thượng

Thắt dây an toàn là vì gì?

  • Lão hòa thượng: Xin ông cứ nói!
  • Người khách: Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình trong phòng ngài có ăn thịt không?
  • Lão hòa thượng hỏi người khách: Ông là lái xe tới đây phải không?
  • Người khách trả lời: Vâng, đúng ạ!
  • Lão hòa thượng: Khi lái xe phải thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát? Nếu như là vì bản thân mình thì có hay không có cảnh sát ông sẽ vẫn thắt thôi.
  • Người khách: Tôi hiểu rồi!
  • Rất nhiều người nói rằng không có kỷ luật, không có người đốc thúc thì không thể kiên trì thành công thói quen của mình.
  • Bây giờ bạn đã hiểu nên làm thế nào chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *