Tăng trưởng ngoạn mục của Buyezee trên Business For Home

Business For Home nói về Buyezee

Ngày 03/11/2016 trên trang businessforhome.org [Business For Home – Kinh doanh tại nhà] đã có bài viết nói về sự tăng trưởng ngoạn mục của Buyezee trong tháng 10 vừa rồi. Đã có những Shopreneurs có thu nhập trên 5 con số.

Đặc biệt đã có một số Shopreneurs thu nhập 100,000 euro trong vòng 8 tuần làm việc đầu tiên với buyezee.

You can register new account here

Buyezee tại business for home

Buyezee tại business for home

Bài viết tại Business For Home

Buyezee tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân của họ một tháng tăng trưởng ngoạn mục mà có kết quả với con số kỷ lục của Shopreneurs thu nhập năm con số của tháng đầu tiên, với các cá nhân đầu phá vỡ các mốc Euro 100.000 chỉ 8 tuần kể từ ngày đăng ký với công ty.

Buyezee là nhà cung cấp toàn cầu của các cửa hàng thương mại điện tử phục vụ đầy đủ, có thể trao quyền cho các cá nhân và các công ty cũng như để ngay lập tức thương hiệu, thúc đẩy và lợi nhuận từ nhiều nghìn tỷ Dollar thị trường có rất ít hoặc không có kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đây.

Với dịch vụ mới được bổ sung vào danh mục đầu tư của họ về sản phẩm trong vài tháng tới quản lý Buyezee đang mong đợi sự tăng trưởng này tiếp tục là thương hiệu Buyezee thu hút các nhà lãnh đạo trên thị trường châu Âu và châu Á.

Antony Spear – Buyezee, CTO nhận xét:

Thật tuyệt vời để xem các mô hình kinh doanh tăng trưởng quá ngoạn mục, đạt tất cả các góc của thế giới. Khi chúng tôi tiếp tục lăn ra dịch vụ độc đáo của chúng tôi cơ hội Buyezee cho sự thành công sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Daniela Claudia Szasz – Buyezee CEO nhận xét:

Nó là tuyệt vời để xem cách nhanh chóng của chúng tôi Đối tác được hiểu biết Buyezee thương mại điện tử mô hình kinh doanh, và cơ hội làm cho thu nhập bất thường trong thị trường sôi động này.

Buyezee sẽ tiếp tục tái xác định các thông số của ngành công nghiệp tăng trưởng siêu này với tăng trưởng ngoạn mục bán hàng và thu nhập được tạo ra

về BUYEZEE

Một nhà cung cấp toàn cầu của các cửa hàng thương mại điện tử phục vụ đầy đủ, có thể trao quyền cho các cá nhân và các công ty cũng như để ngay lập tức thương hiệu, thúc đẩy và lợi nhuận từ nhiều nghìn tỷ Dollar thị trường có rất ít hoặc không có kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đây.

Sản phẩm thương mại điện tử tiên tiến BUYEZEE của được bán trên thị trường từ người này sang người khác qua Shopreneurs độc lập trên cơ sở toàn cầu.

Từ quan niệm của mình, BUYEZEE ™ đã chọn và tham khảo ý kiến những người có thẩm quyền nhất có sẵn, do đó đảm bảo rằng không có thử nghiệm beta được thực hiện tại các chi phí của mạng. nhiều thời gian, tiền bạc, lập kế hoạch và nguồn lực đã được đầu tư vào phát triển sản phẩm để làm cho một cơ hội toàn cầu mạnh mẽ và hàng đầu.

về sản phẩm của buyezee

Hơn 100,000,000 sản phẩm phân phối qua buyezee

Business for home là gì?

Website Business for home thành lập vào năm 2007 tại hà lan. Nó là nơi để đưa những thông tin về ngành bán hàng trực tiếp. Tổng hợp thông tin từ các công ty phát triển tốt trong ngành nghề, thực hiện những cuộc phỏng vấn với các leader hàng đầu thế giới.

Có thể nói đây là nơi tổng hợp thông tin và là nơi để các đối tác tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Mục tiêu của businessforhome.org để cho thấy “bên ngoài” thế giới, bán hàng trực tiếp, Network Marketing, MLM là một cách tuyệt vời để kiếm được một cuộc sống trung thực với tiềm năng không giới hạn.

 

 

3 thoughts on “Tăng trưởng ngoạn mục của Buyezee trên Business For Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *