Đồng bộ Stepfit với Backoffice của stepcoin

Đồng bộ Stepfit

Sau khi bạn tải và cài đặt ứng dụng Stepfit trên điện thoại của mình và bạn tiến hành đi bộ để sở hữu Points trên stepfit thì bạn cần phải kết nối và đồng bộ Stepfit vào trong backoffice của Stepcoin để đến đầu năm 2017 bạn có thể sở hữu những đồng stepcoin của mình.

 

Đồng bộ stepfit với stepcoin

Đồng bộ stepfit với stepcoin

Nên nâng cấp tài khoản stepcoin

Để giúp bạn giữ được số Munite Active hay Points của stepfit tạo ra khi bạn đi bộ thì bạn cần kết nối với tài khoản stepcoin, bạn cần phải tạo một tài khoản stepcoin.

Tài khoản stepcoin này sẽ được tạo Miễn Phí nhưng sẽ hết hạn sau 21 ngày. Do đó, bạn cần gia hạn 50$/1 năm để duy trì tài khoản của mình và giữ số Poinst có trong đó. Nếu bạn không gia hạn sẽ bị khóa tài khoản.

Khi bạn đã có tài khoản và duy trì tài khoản của mình rồi thì bạn có thể đồng bộ ứng dụng stepfit và backoffice của stepcoin để giữ được số Points mà mình đã có khi phát sinh đi bộ.

Video hướng dẫn đồng bộ stepfit

Nâng cấp tài khoản để phát triển stepcoin

Bạn có thể nâng cấp tài khoản stepcoin của mình lên các gói từ 100$ trở lên để có thể phát triển những người muốn sở hữu stepcoin. 

Bạn có thể nâng cấp bằng Bitcoin hay PM đều được.

2 thoughts on “Đồng bộ Stepfit với Backoffice của stepcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *