Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả

Đừng vội cho là đã thất bại

Video nói về việc đừng bỏ cuộc của anh Dean Nguyen chỉ là 2 phút hơn nhưng đã giúp cho bạn nhận rõ hơn về sự thất bại.

Đừng tức giận với mọi người, bạn không có quyền tức giận với ai mà chỉ có thể tức giận với chính bạn vì bạn đã để thời gian trôi qua một cách vô ích vì những việc làm vô bổ của bạn.

Thất bại chỉ là những điểm dừng trên cuộc đời thành công

Thất bại chỉ là những điểm dừng chân

  • Thất bại hiện tại của bạn nếu có chỉ là những điểm dừng chân trên chuyến đường thành công của bạn. Bạn phải mạnh mẽ để làm những việc hiện tại hết mình vì thà thất bại còn hơn là không làm gì.
  • Hãy xem clip của anh dean nguyen nói về việc bạn đừng bỏ cuộc, thất bại chỉ là điểm dừng chân trên chuyến đường thành công.

4 thoughts on “Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *