Bảo hiểm nhân thọ bạn nên hiểu thế nào cho đúng

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

  • Bảo = Bảo vệ.
  • Hiểm = Nguy hiểm, hiểm họa.
  • Nhân = Người, con người.
  • Thọ = Tuổi thọ.

Vậy Bảo hiểm nhân thọ có thể hiểu là:  Bảo vệ con người trước những nguy hiểm trong cuộc sống để sống thọ, nếu không may xảy ra những rủi ro thì vẫn được bảo đảm nguồn tài chính cho gia đình bạn, những người trong gia đình bạn.

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính cho gia đình Read More