Bạn có nợ xấu, hãy bán nợ cho chúng tôi

Chúng tôi mua nợ xấu

  • Bạn có nợ xấu, khó đòi.
  • Nợ trả chậm hoặc người bạn cho mượn không muốn trả.
  • Những khoản nợ có chứng thực bằng chứng từ công chứng, các khoản nợ đã có phán quyết của Tòa Án.
  • Các khoản nợ có xác nhận bằng giấy tờ tay giữa 2 bên cũng được chúng tôi tiếp nhận nhưng phải mất thời gian để kiểm định và xác minh đối chiếu.

Tất cả các khoản nợ trên đều được chúng tôi MUA lại với giá trị từ 60% đến 70% hợp đồng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Chúng tôi mua lại nợ Xấu

Chúng tôi mua lại nợ Xấu

Quy trình cung cấp thông tin bán nợ

Để quy trình bạn có thể Bán nợ cho chúng tôi được tốt nhất, tránh mất thời gian của 2 bên và đứng trên phương diện bảo mật thông tin cho người bán nợ. Chúng tôi xin quý anh chị cung cấp cho chúng tôi một số thông tin sau:

  • Biên bản đối chiếu, xác nhận và cam kết thanh toán nợ.
  • Khế ước vay nợ, Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) liên quan đến khoản nợ.
  • Hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản hoặc Biên bản thỏa thuận xử lý tài sản đảm bảo cho khoản nợ. Hồ sơ tài liệu pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo.
  • Công văn, tài liệu, giấy yêu cầu thanh toán nợ của chủ nợ đối với khách nợ.
  • Bản án ra phán quyết, phân xử tranh chấp của Toà án về khoản nợ, Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án liên quan đến khoản nợ.
  • Các tài liệu liên quan khác về khoản nợ và tình hình hoạt động, tình hình tài chính của khách nợ.

Để lại thông tin của bạn tại form đăng ký, trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ và đề nghị bán nợ của chủ nợ, công ty chúng tôi và chủ nợ sẽ cùng đàm phán thỏa thuận biện pháp xử lý, mua bán khoản nợ theo giá cả thị trường “thuận mua, vừa bán” thông qua phương thức thỏa thuận.


Việc mua, bán nợ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Thông tin cung cấp phải chính xác và chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo mật thông tin cho bạn.

2 thoughts on “Bạn có nợ xấu, hãy bán nợ cho chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *