Bón phân Dai cho cây Bưởi, Cam, Quýt

Đặc điểm cây có Múi

  • Cây có múi  là những cây như: cam, quýt, bưởi,… là loại cây ăn quả được trồng phổ biến nhiều nơi trên nước ta. Để có thể thu được năng suất cao và đảm bảo chất lượng cũng như giá trị hàng hóa của quả cây có múi cần được bón đầy đủ và cân đối theo từng giai đoạn phát triển của cây.
  • Với năng suất 20 tấn quả (trái) cây có múi lấy đi từ đất với hàm lượng dinh dưỡng như sau: 34kg N – 10kgP2 O5 – 64kg K2O

Cây cam khi bón phân Dai

Quy trình bón phân Dai

Cây từ 1- 3 năm tuổi:

Năm Tuổi Phân Dai Đầu Vụ

Phân Dai 30-10-10+TE

Liều lượng g/cây

Phân Dai Cuối Vụ

Phân Dai 19-7-22+TE

Liều lượng g/cây

Lượng nước cần pha

Tính trên 1kg phân

1 – 3 6 -18g / cây 4 – 12g / cây 100 lít nước /kg
4 – 6 25 – 35g / cây 15 – 25g / cây 100 lít nước /kg
7 – 9 40 – 60g/ cây 20 – 30g /cây 100 lít nước /kg

Tùy theo mật độ trồng mà cân đối lượng phân tăng hay giảm.

Vậy tổng lượng phân Dai cần 1 cây/1 năm:

  • Cây từ 1 – 3 tuổi: bón 10 – 30g / cây / năm
  • Cây từ 4 – 6 tuổi: bón 40 – 60g / cây / năm
  • Cây từ 7 – 9 tuổi: bón 60 – 90g / cây / năm

Cách bón như sau:

Thời kỳ cây con

  • Bón phân DAI 19-7-22 + TE liều lượng 4g / cây / năm tưới 1 lần vào cuối mùa mưa.
  • Phân DAI 30-10-10 + TE liều lượng 6g / cây / năm chia làm 3 lần để tưới. 2 lần vào giai đoạn đầu mùa khoảng cách lập lại lần tưới tiếp theo 10 – 15 ngày. Tưới lần 3 tưới vào cuối mùa mưa.

Cây trên 3 tuổi và bắt đầu cho thu hoạch quả (trái)

Phân DAI chia làm 3 lần bón:

  • Bón trước ra hoa: từ 5 – 7 tuần, bón 10g / cây / lần (DAI 30-10-10 + TE)
  • Sau khi đậu quả (trái): 10g phân DAI 30 – 10 – 10 + TE + 10g phân DAI 19 – 7 – 22 + TE / cây / lần.
  • Trước khi thu hoạch 1 -2 tháng: bón 5g phân DAI 19 – 7 – 22 + TE / cây / lần.

Sau khi thu hoạch quả (trái) bón phân DAI 30-10-10 + TE để cây phục hồi nhanh hơn, liều lượng 10g / cây / lần.

Để tăng khả năng ra hoa đậu quả, ta cần bổ sung phân bón lá Lưỡi Liềm Vàng 5 – 5 – 5 + TE và 10% Humic để cung cấp đầy đủ các yếu tố vi lượng hữu ích cho cây (liều lượng 10 -15ml pha 25 lít nước phun 2 -4 bình trên 1000m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *