Bón phân Dai cho cây Cà Phê

Đặc điểm cây cà phê

Cây cà phê là loại cây công nghiệp lâu năm có nhu cầu dinh dưỡng rất cao với năng suất 3 tấn / ha cây cà phê lấy đi từ đất: 100kg N và 20kg P2O5 với 140kg K2O. Ngoài ra cà phê còn lấy đi từ đất một lượng các nguyên tố vi lượng khác.
Cà phê là cây được trồng chủ yếu trên các đồi dốc cho nên việc bón phân cân đối khoáng hữu cơ là rất quan trọng.

Cách bón phân Dai cho Cà Phê

Quy trình bón phân Dai cho Cây Cà phê:

Giai đoạn cây con trong vườn ươm:

Sử dụng 5 – 7 ml phân bón Lưỡi Liềm Vàng pha với 25 lít nước tưới vào bầu đất để ươm cây,nhằm tăng lượng hữu cơ cho cây và giúp cây con phát triển rễ.

Giai đoạn cây con có 2 lá thật:

Tiến hành tưới và bón thúc sử dụng tỉ lệ 1:1 để tưới gốc cho cây trong vườn ươm sử dụng từ 2 – 4 kg phân DAI / 1000m2. 

Lưu ý: Phân Dai ở đây là định nghĩa chung cho việc Phân Dai 30-10-10 + TE và phân Dai 19-7-22 + TE. Nếu theo tỷ lệ 1:1 tức là 1 ký phân này và 1 ký phân kia. Ví dụ như ở trên thì 2 ký phân Dai tức là 1 ký phân Dai 30-10-10 + TE và 1kg phân Dai 19-7-22 + TE.

Vậy lượng phân bón như sau:

1kg phân DAI 30-10-10 + TE và 1 kg phân DAI 19-7-22 + TE hòa với 200 – 250 lít nước tưới gốc. Thời gian tưới lần hai cách nhau từ 5 – 10 ngày tưới 1 lần.

Lưu ý: sau khi tưới phân nên tưới nước rửa để tránh cháy lá. Trước khi đem cây con ra trồng 20 – 30 ngày ngừng tưới phân.

Giai đoạn cây sinh trưởng thì bón như sau: (kg/ha)

Năm 1        
  • 25 kg phân DAI 30-10-10 + TE và phân DAI 19-7-22 + TE
  • Từ tháng 3 – 4 tưới 10kg phân DAI 30-10-10 + TE / 1000 lít nước
  • Từ tháng 6 – 7 tưới 7kg phân DAI 19-7-22 + TE / 700 lít nước
  • Từ tháng 10 – 11 tưới 8kg phân DAI 19-7-22 + TE / 800 lít nước
Năm 2    
  • 32 kg phân DAI 30-10-10 + TE và phân DAI 19-7-22 + TE
chia theo công thức như năm thứ 1
Năm 3   
  • 55 kg phân DAI 30-10-10 + TE và phân DAI 19-7-22 + TE
chia theo công thức như năm thứ 1

 

Tỉ lệ 1 phần phân DAI 30-10-10 + TE thì 2 phần phân DAI 19-7-22 + TE chia làm 3 lần bón cho mỗi năm.

Lưu ý: nên bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Cách tưới là đào rãnh quanh gốc cà phê và vuông gốc với tán lá ngoài của cây. Cây sẽ hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn.

Giai đoạn cây cho quả:

Lượng phân DAI cần bón như sau: 55kg phân DAI 19-7-22 + TE/ha. Để tăng hiệu quả ra hoa đậu quả, hạn chế rụng hoa, quả tăng cường phun phân bón lá Lưỡi Liềm Vàng để tăng năng suất chất lượng nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *