Bón phân Dai cho cây Chè

Đặc điểm cây Chè

Chè là cây công nghiệp dài ngày, sản phẩm là búp chè chỉ chiếm 8-13% sinh khối của cây, lại phải thu hái nhiều lần trong 1 năm, mặt khác năng suất chè của ta chưa cao, cho nên so với những cây công nghiệp dài ngày khác nhau như: cà phê, cao su nhu cầu dinh dưỡng của cây chè không lớn bằng.
Với năng suất 2 tấn búp khô trên 1ha/năm, chè lấy đi từ đất trung bình 80kg N, 23kg P2O5, 48 kg K2O.
Tuy nhiên, lượng phân bón cho chè ở những năm trồng đất trên thường cao hơn, thay đổi trong khoảng 120- 140 kg N/ha.

Bón phân dai cho cây Chè

Quy trình phân cho chè :

Bón lót:

Rạch hàng sâu 40 – 45cm, nếu có phân hữu cơ chuẩn bị trước ta bón phân hữu cơ + với phân DAI 30 – 10 – 10 + TE 25kg/ha. Sau đó để vài tuần rồi gieo hạt.

Bón cho chè đâm cành:

  • Sau cắm hôm 2 tháng, tưới 5g phân DAI 19-7-22 + TE/10hom
  • Sau cắm hôm 4 tháng, tưới 14g phân DAI 19-7-22 + TE/10hom
  • Sau cắm hôm 6 tháng, tưới 18g phân DAI 19-7-22 + TE/10hom

Bón cho chè con:

Chè 1 Tuổi
  • Tưới 6kg phân DAi 19-7-22 + TE/1ha tưới 1 lần vào tháng 6 – 7, tưới cách gốc cây 20 – 30cm nên xới rãnh để tưới sẽ hiệu quả hơn.
Chè 2 Tuổi
  • Tưới 12kg phân DAI 19-7-22 + TE/1ha tưới 1 lần vào tháng 11 hoặc tháng 12 cách gốc 20 – 30cm.
Chè 3 Tuổi
  • Tưới 12kg phân DAI 19-7-22 + TE/1ha chia làm 2 lần vào tháng 3 – 4 và tháng 8 – 9

 

Bón cho chè sản xuất:

Đối với chè sản xuất, lượng phân bón tùy thuộc vào năng suất búp chè thu hái hàng năm.

Năng suất đạt Lượng phân bón Cách sử dụng
Năng suất chè tưới 6 tấn/ha Bón 25 – 35kg phân DAI 17 – 9 – 22 + TE Chia làm 3 – 4 lần bón trong khoảng tháng 1 đến tháng 9.
Năng suất chè từ 6 – 10tấn/ha  Bón 35 – 45kg phân DAI 17 – 9 – 22 + TE  Chia làm 3 – 5 lần bón trong khoảng tháng 1 đến tháng 10.
Năng suất chè trên 10tấn/ha  Bón 45 – 60kg phân DAI 17 – 9 – 22 + TE. Kết hợp phun phân bón lá Lưỡi Liềm vàng 5-5-5 + TE +10% Humic. Sẽ tăng sản lượng chè lên rất cao. Chia thành 5 – 6 lần bón (tưới) từ tháng 1 đến tháng 10.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *