Bón phân Dai cho cây Sầu Riêng

Đặc điểm cây sầu riêng

Sầu riêng có đặc tính thụ phấn riêng. Để tự thụ phấn cây cho quả ít, khi được thụ phấn chéo, cây cho quả nhiều hơn, ở các tỉnh phía nam ta có rất nhiều giống sầu riêng khác nhau: hạt lép Bến Tre, khổ qua xanh, Mơn Thoong, Xani, Singapoor, … Để sầu riêng cho nhiều quả (trái) nên trồng xen kẽ các loại giống hỗn hợp tạo điều kiện cho sầu riêng thụ phấn chéo. Trồng với tỉ lệ 5:1 có nghĩa là trồng 5 hàng sầu riêng giống tốt với 1 hàng sầu riêng giống khác.
Phân dai và cây sẩu riêng

Quy trình phân bón phân Dai

Để sầu riêng đạt năng suất cao, yếu tố dinh dưỡng rất quan trọng. Bón phân cho sầu riêng cần chú ý bón nhiều lần trong năm. Với lượng phân tăng dần từ khi cây còn nhỏ cho tới khi cây cho quả (trái) ổn định. Lượng phân bón bình quân cho cây là

Cây từ 1 – 3 năm tuổi:

  • Phân DAI 30 – 60g / cây / năm, được pha theo tỉ lệ: Phân DAI 30-10-10 + TE 20 – 40g / cây / năm và Phân DAI 19-7-22 + TE 10 – 20g / cây / năm. Lượng phân này được chia thành 4 đến 5 lần tưới, lượng nước cần pha với 1kg phân Dai là 100 lít.

Thời kỳ chuẩn bị ra hoa

  • Bón phân DAI 19-7-22 + TE 30g / cây.

Thời kỳ ra quả (trái)

  • Bón phân DAI 19-7-22 + TE từ 40 – 60g / cây chia làm 3 lần bón trong 1 năm.

Để cây con và cây ra hoa đậu quả tốt nên sử dụng phân bón lá Lưỡi Liềm Vàng phun hoặc tưới gốc giúp cho cây phát triển nhanh và tăng khả năng ra hoa đậu quả liều lượng từ 10 – 15ml / 25 lít nước phun từ 2 – 4 bình. Nếu hòa nước tưới thì kết hợp cùng phân Dai 19-7-22 + TE để đạt hiệu quả cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *