Bón phân Dai cho cây Khổ Qua

Quy trình bón phân

Lượng phân sử dụng cho 1 ha.

Bón lót:

  • 30 kg DAI 19:7:22+TE + 500 kg vôi. Vôi rải đều trên mặt đất trước khi cuốc đất lên liếp, phân tưới đều trên mặt liếp. Lượng phân bón lót nhiều hơn trồng phủ rơm vì phân nằm trong màng phủ ít bị bốc hơi do ánh nắng, hay rửa trôi do mưa.

Bón phân Dai cho cây Khổ Qua

Bón phân thúc:

Số lần bón Thời gian  Liều lượng Cách bón phân
Lần 1 15-20 ngày sau khi trồng 20 kg phân DAI 19-7-22 + TE Vén màng phủ lên tưới phân một bên hàng khổ qua hoặc đục lỗ màng phủ giữa 2 gốc
Lần 2 35-40 ngày sau khi trồng , khi đã đậu trái đều, chuẩn bị thu trái lứa đầu 20 kg phân DAI 19-7-22 + TE Vén màng phủ lên tưới phân phía còn lại hoặc bỏ phân vào lỗ giữa 2 gốc
Lần 3 Khi cây 55-60 ngày sau khi trồng, bắt đầu thu trái rộ  20 kg phân DAI 19-7-22 + TE Vén màng phủ lên tưới phân hoặc bỏ phân vào lỗ giữa 2 gốc
Lần 4 Khi cây 70-80 ngày sau khi trồng 10 kg phân DAI 19-7-22 + TE Vén màng phủ lên tưới phân hoặc bỏ phân vào lỗ giữa 2 gốc

Sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để tăng cường sức sinh trưởng của cây trong lúc ra hoa kết trái ( phun phân bón Lưỡi Liềm Vàng 2 lần cách nhau 7 – 10 ngày. Liều lượng từ 7 – 10ml / 20 lít nước, phun 2 bình trên 1000m2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *