Bón phân Dai cho cây Tiêu

Chuẩn bị trồng Tiêu

  • Bón lót 1 hố 10-20kg phân chuồng ủ hoai + 1g phân DAI 30-10-10+TE + 0,5kg vôi bột trộn đều với đất ủ thành mô đất hơi vun lên trong hố trước khi trồng 15-20 ngày.
  • Đầu mùa mưa khi hom đủ tuổi tiến hành trồng, đào 1 hố giữa mô đất, đặt hom nghiêng, hướng ngọn tiêu về phía cây nọc lấp đất, ém chặt gốc tưới nước nhẹ đủ ẩm (chú ý không trồng sâu dưới mặt đất). Nên trồng cây tiêu con theo hướng đông, với nọc chết đặt bầu gần hơn nọc sống. Với nọc xây nên đặt cây nọ cách cây kia 30cm. Sau khi trồng phải che nắng cho cây con 1 thời gian.

Cây hồ tiêu được bón phân dai

Quy trình bón phân Dai cho Tiêu

Lượng phân Dai (kg) tính cho 1000m2 trong thời gian 1 năm với mật độ cây 200 cây trên 1000m2 đó như sau:

Thời kì tưới:

  • Lượng nước tưới 200 lít nước pha 1kg phân Dai.
  • Khi tiêu còn nhỏ pha nước tưới 1-2 tháng/1 lần( lượng phân Dai sử dụng như sau: 50kg Phân Dai 30 -10-10+TE pha với 50kg Phân Dai 19 -7-22+ TE )

Khi tiêu lớn chia làm 5 lần tưới :

  • Tháng 4: Hoà tan 3 kg Phân Dai 30 -10 -10+ TE tưới đều cho 200 cây.
  • Tháng 6: Hoà tan 2 kg kg Phân Dai 30 -10 -10+ TE tưới đều cho 200 cây.
  • Tháng 8: Hoà tan 2 kg Phân Dai 19 – 7 – 22+ TE tưới đều cho 200 cây.
  • Tháng 10-11: Hoà tan 3 kg Phân Dai 19 – 7 – 22+ TE tưới đều cho 200 cây.
  • Khi đã tượng trái: Hoà tan 2 kg Phân Dai 30 – 10 – 10+ TE tưới đều cho 200 cây.

Sau thu hoạch bón toàn bộ phân hữu cơ + Phân Dai 30 -10 -10+ TE 3 kg tưới theo rãnh, hoặc hốc rồi lấp phân lại.

Lưu ý: Vôi rất cần cho cây tiêu sử dụng, phòng chống bệnh… hai năm bón thêm 0,5-1kg vôi cho 1 cây. Với trụ xây phải bón nhiều hơn. Định kỳ 2-3 tháng xịt phân bón lá 1 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *