Video 3 sản phẩm phân bón Địa Cầu Xanh

Các sản phẩm phân bón Địa Cầu Xanh

  • Phân bón lá Lưỡi Liềm Vàng 5-5-5+TE
  • Phân Dai bón gốc đầu vụ 30-10-10+TE
  • Phân Dai bón gốc cuối vụ 19-7-22+TE

Bộ ba sản phẩm bón lá và bón gốc

Hiện tại công ty Địa Cầu Xanh đang có 3 sản phẩm chính. Một dòng sản phẩm bón lá lưỡi liềm vàng, 2 dòng sản phẩm bón gốc đầu vụ phân dai và bón gốc cuối vụ phân dai. Những sản phẩm này được tinh chế đậm đặc, phù hợp với đại đa số cây trồng, giúp cải tạo đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *