Tại sao con người có hơn 20 năm sống?

Đời người 80 năm

Tại sao con người có hơn 20 năm sống?

Ngày đầu tiên:

Thượng đế tạo ra con bò cái và bảo nó:
 • Ngươi ở lại với người nông dân suốt ngày và phải chịu đựng nắng, gió. Ngươi đẻ các con bê và cho sữa để nuôi người nông dân. Ta cho ngươi sống một cuộc đời 60 năm.
Con bò cái đáp:
 • Ngài cho tôi những 60 năm vất vả thì lâu quá. Tôi chỉ xin 20 năm, còn 40 năm kia tôi trả lại Ngài.
Thượng đế đồng ý.

Ngày thứ hai:

Thượng đế tạo ra con chó. Ngài bảo:
 • Hãy ngồi suốt ngày ở ngưỡng cửa nhà của người mà sủa những ai vào trong nhà hoặc đi ngang qua. Ta cho người một cuộc đời 20 năm.
Con chó đạp:
 • Chỉ có sủa thì như vậy là quá lâu. Hãy cho tôi 10 năm thôi, còn xin trả lại Ngài 10 năm kia.
Thương đế cũng đồng ý như vậy.

Ngày thứ ba:

Thượng đế tạo ra con khỉ và bảo nó:
 • Ngươi hãy bày ra những trò làm cho tất cả đều vui, tất cả đều cười. Ta cho ngươi một cuộc đời dài 20 năm.
Con khỉ trả lời:
 • Làm các trò khỉ trong những 20 năm? Thế thì ngán quá. Chó đã trả lại Ngài 10 năm đúng không ạ? Tôi cũng thế, OK?
Một lần nữa Thượng đế lại đồng ý.

Ngày thứ tư:

Thượng đế tạo ra con người. Ngài nói:
 • Hãy ăn, ngủ, vui chơi thoải mái. Ta cho ngươi 20 năm.
Con người đáp:
 • Sao ạ? Chỉ có 20 năm? Tôi xin lấy 20 năm của tôi, 40 năm của bò cái trả Ngài, 10 năm của chó và 10 năm của khỉ. Tổng cộng là 80, OK?
– OK! – Thượng đế nói: “Vậy nhé”.
 • Thế là trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời chúng ta, chúng ta chỉ ăn, ngủ, chơi và chẳng làm gì.
 • Trong 40 năm tiếp theo, chúng ta làm việc như khổ sai để nuôi sống gia đình mình.
 • Trong 10 năm tiếp nữa, chúng ta làm những trò khỉ để dỗ cháu, cố làm cho chúng được vui.
 • Và trong 10 năm cuối cùng, chúng ta ngồi trước cửa nhà mà sủa tất cả cái thế giới này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *